Verlaagd btw-tarief vervalt

Van 6% btw naar 21% btw

Sinds maart 2013 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatie en herstelwerkzaamheden aan uw woning. Op deze manier tracht de overheid het thema duurzaam wonen te stimuleren en de bouwsector op weg te helpen na de crisis. Het 6%-tarief geldt uitsluitend voor het arbeidsloon en niet de materiaalkosten. Deze regeling zou 1 januari 2015 vervallen maar de overheid heeft toentertijd besloten dit op te schorten. Ruim twee jaar na de start van de btw-verlaging, op 1 juli 2015, gaat deze regeling dan toch vervallen. Dit betekent dat het btw-tarief weer de gebruikelijke hoogte gaat aanhouden van 21%. Dit gaat men voelen in de portemonnee. Staan er in de nabije toekomst renovatiewerkzaamheden op de planning? Dan kan juni een mooie maand zijn om deze klus uit te laten voeren. Het verlaagd btw-tarief is van toepassing op bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, het aanleggen of onderhouden van de tuin en het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. Laat de werkzaamheden uitvoeren vóór en profiteer nog van het verlaagde btw-tarief van 6%.

Klussen

Werk & wonen: overige veranderingen vanaf 1 juli 2015

Naast de btw-verlaging die eindigt, zijn er per 1 juli 2015 nog enkele andere veranderingen op het gebied van werken en wonen waar u rekening mee kunt houden:

  • Minder lenen door lage hypotheekrente en wijziging kostengrens NHG.
  • Huurverhoging zelfstandige huurwoningen.
  • Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Minder lenen door lage hypotheekrente en kostengrens NHG

Vanaf 1 juli 2015 kunt u als woningkoper minder geld lenen. De voornaamste redenen zijn de lagere hypotheekrente en de wijziging van de kostengrens Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Door de aangescherpte hypotheeknormen wordt de hypotheekrente verlaagd en wordt het maximaal leenbedrag lager. Dit kan € 5.000 tot € 20.000 schelen. Daarnaast wordt de NHG-grens verlaagd naar € 245.000. Dit betekent dat u voor een hypotheeksom boven de € 245.000 geen NHG meer kunt afsluiten. Wilt u nog profiteren van de huidige regeling? Zorg dan dat u voor 1 juli een hypotheek afsluit.

Huurverhoging zelfstandige huurwoningen

Om de doorstroming van gereguleerde huursector te bevorderen wordt de maximale toegestane huur verhoogd voor zelfstandige huurwoningen. Dit betekent dat verhuurders van zelfstandige huurwoningen een verhoging mogen toepassen van tussen de 0,5% en 2,5%. Met name de grootverdieners gaan dit voelen. De maximale huurverhoging voor huishoudens met een jaarlijks inkomen boven de € 43.786 bedraagt 5%, tegen 2,5% voor de lagere inkomens onder of gelijk aan de € 34.229.

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Om de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te bevorderen wordt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) regelmatig aangepast door de overheid. Vanaf 1 juli 2015 worden er aanpassingen doorgevoerd op het gebied van ketenbepaling en transitievergoeding bij ontslag. De nieuwe ketenbepaling betekent een aanpassing van de tijdelijke arbeidscontracten. In plaats van drie jaar wordt de maximale periode van tijdelijke contracten teruggebracht naar twee jaar. Daarnaast wordt het ontslagrecht eenvoudiger. Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit is een vergoeding van maximaal € 75.000 en is afhankelijk van de duur van een dienstverband. Hierdoor krijgen werknemers sneller een vast contract maar wordt het voor werkgevers ook makkelijker om personeel te ontslaan.

Rate this post